January 30, 2017

Despre Noi

Asociația pentru Integrare Teritorială si Dezvoltare ITD (ITD Romania) este o organizație cu personalitate juridică, nonprofit și apolitică, cu acțiune în domeniul social.  Organizația noastră este implicată activ în lupta împotriva sărăciei, susținând incluziunea socială și economică a celor mai defavorizate grupuri sociale. Echipa noastră interdișciplinară dezvoltă programe și modele integrate de intervenție care să raspundă nevoilor sociale a grupurilor și comunităților defavorizate, pentru creșterea standardului de viață a acestora și pentru o mai bună participare la viața socială și economică . Asociația a fost înființată în urma colaborării dintre Metropola Grand Lyon, Franța și Comuna Tinca. Parteneriatul între cele doua comunități a venit in urma identificării unor probleme de natura sociala si anume, afluxul mare de persoane de etnie roma din Comuna Tinca, care formau mici comunități în cartierele lyoneze din Franța, trăind în condiții improprii si cu puține șanse de integrare socială. Ne implicam in dezvoltarea comunităților la nivel local dar venim și în sprijinul administrației  locale și a instituțiilor publice , prin acțiuni concrete de cooperare și parteneriat atât național cât și în cadrul Uniunii Europene angrenând în tot acest proces experiența rețelei noastre de profesioniști în acțiune socială.

VIZIUNEA

O societate incluzivă.

MISIUNEA

Luptam împotriva sărăciei și susținem incluziunea socială.

SCOPUL

Dezvoltarea socială și economică a comunităților locale și diseminarea rezultatelor la nivel european.

OBIECTIVELE NOASTRE

Îndeplinirea nevoilor imediate a comunității.

  • Îmbunătățirea condițiilor de viată pentru persoanele aflate în excluziune socială prin renovarea locuințelor;
  • Îmbunătățirea infrastructurii locale – intervenim în probleme de salubritate, acces și securizare a spațiului public ;
  • Oferim produse și unelte care sa ii ajute pe locuitorii comunității in viața cotidiană ( îmbrăcăminte, mobilier, împrumutam scule si unelte profesionale pentru reparații);

Susținem dezvoltare locală prin soluții durabile.

  • Promovăm la nivelul comunităților locale, politici de dezvoltare locală care să ia în considerare asigurarea accesului persoanelor aflate in excluziune socială la bunuri si servicii publice, la același nivel cu populația majoritară;
  • stimularea creșterii economice și a ocupării prin crearea unor structuri de economie socială;
  • organizăm cursuri de formare profesională și alfabetizare;

Analiza comunităților defavorizate si diseminarea informației la nivel european.

  • realizăm studii pentru o cunoaștere cât mai realistă a comunității defavorizate și a posibilităților de dezvoltare;
  • dezvoltam practici de cooperare în domeniul incluziunii sociale, prin transferul transnațional de date și experiențe locale în vederea promovării incluziunii acestor persoane din punct de vedere social, educațional și pe piața muncii.
  • transformarea informației obținute în scrierea de politici publice inovatoare cu aplicare naționala și transnațională.
Translate »