January 30, 2017

Centrul Social Multifunctional

Centrul Social Multifuncțional Tinca a fost inaugurat în anul 2013, construit în urma parteneriatului dintre Metropola Grand-Lyon Franța si Comuna Tinca. La inaugurarea centrului au participat reprezentanti ai partenerilor implicați în implementarea proiectului și anume  Metropola Grand Lyon Franța, Asociația Villes en Transition Franța, Primăria Comunei Tinca, Consiliul Județean Bihor, Fundația Ruhama precum și reprezentanti ai presei române și franceze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitătile din cadrul centrului se adresează persoanelor aflate în excluziune socială, atât copiilor cât și adulților, având ca obiectiv integrarea socială și pe piața muncii a beneficiarilor cât și facilitarea accesului la educație.

Afterschool

Programul vine ca si un răspuns la nivelul ridicat al abandonului școlar și al frecvenței scăzute la școală a copiilor proveniți din familii de etnie romă, care la nivelul localității Tinca este la un procent de 64,16% . Programul de afterschool este organizat în două grupe, în prima fiind copii din clasele I-IV iar în a doua grupă copii din clasele V-VIII, care sub îndrumarea a doua cadre didactice desfășoară activități educaționale. Copii mai beneficiază si de un prânz zilnic, rechizite si îmbrăcăminte.

Activitățile desfășurate in cadrul programului urmăresc:

  • îmbunătățirea situației școlare;
  • preventie abandon școlar;
  • pregătirea copilului pentru viată și dezvoltarea încrederii în sine;
  • dezvoltarea abilitaților de relaționare și comunicare;
  • stimularea creativității și soluționării de probleme;
  • încurajarea dorinței învățare pe tot parcursul vieții.

Baia Publica

In cadrul Centrului Social Multifuncțional Tinca exista un spațiu amenajat pentru persoanele defavorizate social în vederea realizării igienei personale și a îmbrăcămintei. Sunt puse la depoziție în mod gratuit mașini de spălat și dușuri, ajutând astfel beneficiarii la îmbunătățirea  accesului pe piața muncii, la viața sociala și la creșterea participării școlare a copiilor.

Zilnic  sunt aproximativ 10 – 15 beneficiari la dușuri iar aproximativ 10 familii își spală zilnic hainele la mașinile de spălat puse la dispoziție . Baia publica este deschisa de luni pana vineri intre orele 8:00 si 17:00.

Școala de Vara

Programul se desfășoară pe perioada vacantei de vara si este conceput pentru copii proveniți din familii defavorizate social. Împreună cu diverși parteneri locali, având susținerea Primăriei Comunei Tinca programul se desfășoară sub directa îndrumare a unor educatori voluntari si este organizat pe ateliere de lucru  unde se urmărește  îmbunătățirea cunoștințelor, dezvoltarea unor abilitați practice, stimularea creativității, rezolvarea de probleme, îmbunătățirea stimei de sine si organizarea de excursii.

Evenimente de informare

Facilitam accesul la informație pentru comunitatea roma astfel încât organizam semestrial un eveniment de informare prin sustinerea unor partenereri sau organizatii neguvernamentale de la nivel local sau central. Tema evenimentului este stabilita in functie de nevoile identificate la nivelul comunitatii defavorizate.

  • Prevenirea traficului de persoane – Asociația Abolishion
  • Violenta Domestica- Fundatia People to People
  • Oportunitățile de finanțare a unei afaceri pentru persoanele de etnie romă- Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi
  • Efectele negative ale fumatului, consumului de alcool si droguri- Fundatia Increderea
Translate »