August 9, 2018

Informații Utile

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Din 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deoarece colectăm datele dumneavoastră personale, dorim să vă informăm în ce scopuri le folosim și care sunt drepturile de care dispuneți conform Regulamentului.

Asociația pentru Integrare Teritorială si Dezvoltare ITD ( ITD Romania) , persoană juridică română care prelucrează date cu caracter personal , cu sediul în Tinca, str. Republici, nr. 36, județul Bihor, înscrisă la Judecătoria Salonta dos. nr. 1485/833/2014, având CIF 33977800,  furnizor de servicii sociale conform Certificat de Acreditare  seria AF nr. 002684, organizație care desfășoară servicii educaționale, de îmbunătățire a calității vieții si de integrare si reintegrare socială persoanelor aflate in dificultate.

Date personale prelucrate de ITD Romania
Datele personale ale beneficiarilor proiectelor noastre  ( persoane adulte si minori) pe care le colectăm și prelucrăm sunt: numele și prenumele, domiciliul, adresa de e-mail, CNP-ul, numărul de telefon, date referitoare la statutul social, date referitoare la numărul de copii, studii, etnie, venituri, locuință,  starea de sănătate și imaginile (foto sau video) ale beneficiarilor proiectelor noastre pentru care v-ați exprimat în mod expres acordul. Aceste date sunt colectate in perioada implementării proiectelor  și pentru care v-ați exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare. Depunem toate eforturile să păstrăm aceste date în deplină siguranță și să le folosim doar în scopurile permise de lege și de dumneavoastră. În orice moment vă puteți răzgândi și ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră din baza noastră de date, ca urmare a retragerii acordului dumneavoastră exprimat anterior. Aveți posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protecția Datelor la nivelul Asociației ITD Romania , la adresa poștală menționată mai sus, precum și la adresa contact@itdromania.ro

În ce scopuri sunt prelucrate datele personale
Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri legitime, cum ar fi cel al desfășurării proiectelor organizației care cuprind activități educaționale, de integrare si reintegrare socială sau în scop comunicare a activităților desfășurate pe diferite rețele de socializare, pagini de internet  sau media.

Conform dispozițiilor legii naționale (Lg. 677/2001) și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Temeiul de prelucrare a acestor date 
Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele dumneavoastră personale este în primul rând consimțământul dumneavoastră, acordat fie cu prilejul participării in cadrul unui activități/eveniment desfășurat de către organizația noastră, fie cu prilejul unui proiect/program in care participați in calitate de beneficiar sau ca si persoana care face parte din echipa de implementare, dar și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților cu impact social ale Asociației ITD Romania, prevăzut de Regulament.

Cât timp sunt colectate datele personale
Datele personale colectate de ITD Romania  vor fi prelucrate în

 • atingerea scopului specific desfășurării activității
 • in implementarea proiectelor si programelor desfășurate de organizație

Perioada de-a lungul căreia procesăm/prelucrăm datele dumneavoastră personale în scop desfășurării proiectelor si programelor asociației, având temei consimțământul dumneavoastră valabil, începe de la acordarea consimțământului și se încheie la retragerea sa.

Drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale și dreptul de petiție sau plângere
Conform Regulamentului, aveți următoarele drepturi, care se referă la:

 • dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale pe care le prelucrăm;
 • dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate;
 • dreptul la rectificarea datelor prelucrate și/sau administrate;
 • dreptul de ștergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, sau consimțământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc;
 • dreptul la restricționarea datelor personale;
 • dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;
 • dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, vă rugăm să adresați o cerere scrisă, datată și expediată la adresa contact@itdromania.org prin care să vă exercitați în mod just și licit dreptul dumneavoastră de intervenție garantat, privind

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislației naționale (Lg. 677/2001) și ale Regulamentului UE 679/2016, putând fi exercitat pentru toate acțiunile sus menționate în special când datele sunt incomplete sau inexacte;
 • anonimizarea datelor cu caracter personal;
 • notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu presupună un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Date personale transmise către alți destinatari
Pentru a vă oferi servicii și informații cât mai adecvate și mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Asociației ITD Romania sau în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele personale către autorități publice, organe judiciare, parteneri din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne totodată că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).

 

Translate »