IMBUNATATIREA INCLUZIUNII SOCIALE LA NIVEL LOCAL

In perioada 18.06.2018-30.11.2018, ITD Romania implementează PROIECTUL IMBUNATATIREA INCLUZIUNII SOCIALE LA NIVEL LOCAL , proiect finanțat de către Direcția de Dezvoltare si Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Județean Bihor. Proiectul vine ca si un răspuns la nevoia de a îmbunătății incluziunea socială a persoanelor defavorizate social din localitatea Tinca.

Având in vedere, faptul că în Comuna Tinca sunt aproximativ 1500 de persoane de etnie roma afectate de sărăcie si excluziune socială, ne propunem să dezvoltam activități care să îmbunătățească  cunoștințele, abilitățile si educația copiilor defavorizați social, precum si să îmbunătățească igiena personala a persoanelor din comunitatea defavorizata in vederea prevenirii marginalizării sociale a acestora.

Una dintre activitățile principale a proiectului este organizarea unui program tip ”Școala de Vară” in cadrul Centrului Social Multifuncțional Tinca pentru un număr de 25 de copii proveniți din medii defavorizate social, timp de 6 săptămâni ,4 ore pe zi. Programul se va organiza in cadrul Centrului Social Multifuncțional Tinca pe o perioadă de 6 săptămâni . Vor fi selectați pentru participare in cadrul programului copii care prezintă un risc crescut de abandon școlar din cadrul comunității de romi din Comuna Tinca. De asemenea vor fi invitate pentru organizarea activităților educaționale cadre didactice din jud. Bihor care in mod voluntar vor desfășura activitățile educaționale cu copiii. Activitățile realizate vor avea ca scop stimularea creativității, rezolvarea de probleme, dezvoltarea încrederi in sine, îmbunătățirea cunoștințelor si dezvoltarea unor abilități care sa ii ajute in viața de zi cu zi. Vor fi organizate in cadrul programului o vizita la ZOO si la film .

In urma activităților implementate vom putea îmbunătății si serviciile furnizate in cadrul programului de igienă din cadrul Centrului Social Multifuncțional Tinca. In cadrul centrului sunt puse la dispoziția persoanelor defavorizate social in mod gratuit, mașini de spălat haine, produse de igienă si dușuri pentru ca persoanele care doresc sa își poată îmbunătății igiena personala . Prin achiziționarea unor produse de igiena vom putea marii numărul de beneficiari la care furnizam servicii astfel încât sa prevenim marginalizarea socială a acestora.

Translate »